مجتمع فناوری مبتکران، فعال درتولید و تجارت دانش بنیان فناوری های نوین از جمله نرم افزار و الکترونیک

برخی امتیازات و افتخارات

دانش بنیانی

دارای تاییدیه دانش بنیانی با شناسه ملی 14004916934 از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کسب مقام فناور برتر

کسب عنوان فناور برتر استان سیستان و بلوچستان در سال 1394
از طرف پارک علم و فن آوری استان و دریافت لوح تقدیر از استانداری محترم و دانشگاه سیستان و بلوچستان

مستقر در پارک علم و فناوری

عضویت و استقرار دو شرکت زیر مجموعه این مجتمع در پارک علم و فن آوری استان سیستان و بلوچستان

برخی از مشتریان ما

صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان
برق منطقه ای
دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری
د انشگاه علوم پزشکی
Picture4
Pic1
0
دانشگاه علمی کاربردی زاهدان 2
Picture0001
دادگستری